Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 290910 vaststelling maatmaninkomen zelfstandig bouwondernemer, AOV wordt als opkomend voordeel in aanmerking genomen

Rb Arnhem 290910 vaststelling maatmaninkomen zelfstandig bouwondernemer, AOV wordt als opkomend voordeel in aanmerking genomen
2.14.  [gedaagde] bestrijdt thans dat de AOV-uitkering met de arbeidsvermogensschade moet worden verrekend. In zijn voorlaatste akte betoogt hij (onder 26) dat het gaat om een sommenverzekering. Volgens [gedaagde] vindt geen subrogatie plaats en is het zeer de vraag of verrekening op grond van de redelijkheid überhaupt dient plaats te vinden. Nog los van de vraag of dit standpunt zodanig gemotiveerd en onderbouwd is – de polisvoorwaarden zijn bijvoorbeeld niet overgelegd, zodat uitleg van deze verzekeringsovereenkomst niet mogelijk is – dat dat standpunt zou moeten worden gevolgd, heeft de rechtbank hierover in de hiervoor genoemde rechtsoverwegingen (rov. 4.14. en 4.20. van het vonnis van 25 maart 2009) reeds bindend beslist dat bij de berekening van de schade rekening dient te worden gehouden met de particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met dat oordeel heeft de rechtbank overigens het eerder door [gedaagde] ingenomen standpunt (onder 82 conclusie van antwoord, tevens van eis in reconventie) dat met zowel de WAZ- als met de AOV-uitkering integraal rekening moet worden gehouden, overgenomen. In de berekening die [gedaagde] aan zijn reconventionele vordering ten grondslag heeft gelegd, heeft hij – zie ‘specificatie bruto-netto traject inkomen na ongeval’ – ook steeds rekening gehouden (tot 2017, het jaar waarin [gedaagde] 60 wordt) met een jaarlijkse periode uitkering van € 16.003,--, naast de jaarlijkse WAZ-uitkering van € 12.644,43. Op deze bindende eindbeslissing wordt niet teruggekomen.

2.15.  Aangezien [gedaagde] zelf in zijn berekening uitgaat van verrekening tot zijn 60e levensjaar van een bedrag van € 16.003,-- per jaar – en dus niet van de som ineens – zal de rechtbank daarvan ook uitgaan. Bij de berekening van de schade dient dus in de feitelijke situatie rekening te worden gehouden met een WAZ-uitkering van € 12.644,43 bruto per jaar tot 1 januari 2022 en een AOV-uitkering van € 16.003,-- bruto per jaar tot 1 januari 2017.
LJN BN9351

Deze website maakt gebruik van cookies