Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 170107 brandstichting in strandhuisje; opzetclausule in polisvoorwaarden

Rb Arnhem 17-01-07 brandstichting in strandhuisje; opzetclausule in polisvoorwaarden
4.7.  Bij de conclusie van antwoord zijn twee (fotokopieën van) luchtfoto’s gevoegd van de situatie op de bewuste parkeerplaats ná de brand. Op de tweede foto staat de plaats aangegeven waar het huisje zich ongeveer bevond waarin [eiser sub 1] brand heeft gesticht. Bij gelegenheid van de pleidooien heeft [eiser sub 1] verklaard dat de op die foto aangegeven locatie correct is. Dit betekent dat dit huisje aan alle kanten omgeven c.q. ingesloten is geweest door in rijen gestalde andere strandhuisjes. Hieruit leidt de rechtbank af dat [eiser sub 1] zich ervan bewust was dat hij brand stichtte in een onderdeel van een complex van zeer dicht op elkaar staande, makkelijk ontvlambare huisjes en dat brand in een onderdeel brand van het complex betekende, waarbij de brand niet beperkt zou blijven en in het bijzonder niet door hem beperkt kon worden tot het verbranden van de sporen in het huisje waar hij brand stichtte.
Dit betekent dat RVS zich bij haar weigering dekking te verlenen terecht op de opzetclausule heeft beroepen, zodat de vordering van [eiser sub 1] moet worden afgewezen.
LJN AZ9280

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies