Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 271010 duwen en slaan schoolgenoot door 16 jarige zorgt voor slagen beroep op opzetclausule

Rb Utrecht 271010 duwen en slaan schoolgenoot door 16 jarige zorgt voor slagen beroep op opzetclausule
Verzekeringszaak. Opzetclausule. In de hoofdzaak zijn eisers in vrijwaring veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding vanwege een door hun zoon gepleegde onrechtmatige daad (duwen en slaan van een schoolgenoot die als gevolg daarvan door een ruit is gevallen). In vrijwaring vorderen zij, kort gezegd, dat ASR dekking verleent uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering. ASR beroept zich onder meer op de opzetclausule. Dit beroep wordt gehonoreerd. Anders dan eisers betogen, is het bij een geslaagd beroep op de (nieuwe) opzetclausule niet vereist dat het opzet is gericht op de schade. Waar het op aankomt, is of het opzet is gericht op het wederrechtelijk handelen, de gedraging zelf. Het is niet in geschil dat de zoon van eisers opzettelijk heeft gehandeld. Onder de in het vonnis beschreven omstandigheden was hij zich ervan bewust, althans had hij zich behoren te realiseren, dat het meermalen duwen en slaan niet door de beugel kon, of anders gezegd, wederrechtelijk was.LJN BO1940 (samenvatting rechtspraak.nl)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies