Overslaan en naar de inhoud gaan

PPS Bulletin 2024-1 drs. J.J. van Rossum FFP LRGD; € 1.500.000.000.000

PPS Bulletin 2024-1 drs. J.J. van Rossum FFP LRGD; € 1.500.000.000.000

Een bijzonder schouwspel: éénzelfde pensioenpot waarvan de inhoud eerst niet toereikend zou zijn om ieders pensioen tot in lengte van dagen uit te betalen. Vervolgens geeft diezelfde pensioenpot met hetzelfde saldo opeens de ruimte om ieders pensioen fors te verhogen. Wat dat betreft zijn er wel gelijkenissen te bespeuren met de discussie over de rekenrente in relatie tot de kapitalisatie van de letselschade. Hier is de berekening alleen net andersom. Vanuit de betreffende rekenrente wordt de totale (jaarlijkse) schade gekapitaliseerd. Dit terwijl bij de pensioenuitvoerders vanuit het kapitaal geredeneerd wordt. Gegeven de rekenrente en het saldo van het pensioenkapitaal wordt berekend of alle pensioenverplichtingen voldoende afgedekt zijn. Daarnaast wordt ook bekeken of er ruimte is voor indexatie. De waan van de dag, lees de rekenrente van dat moment, bepaalt dus kennelijk of er een tekort is qua pensioenkapitaal. Wanneer deze rekenrente stijgt, blijkt de pensioenuitkering opeens met dubbele cijfers geïndexeerd te kunnen worden. PPS Bulletin 2024-1