Zoeken

Inloggen

Privacy aangeklaagde persoon

Privacy aangeklaagde persoon

Meer artikelen...

 1. Cassatieblog.nl Annotatie bij HR 110322 Vermoedelijke biologische vader in beginsel verplicht om mee te werken aan een DNA-onderzoek (2)
 2. RBDHA 020621 kliniek moet donorgegevens verstrekken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn van de donor om dat niet te doen
 3. GHARL 060421 Psycholoog wenst dat zijn gegevens van de site van stichting SIN worden gehaald, toewijzing
 4. RBMNE 080121 KG; www.zwartelijstartsen.com onrechtmatig; recht op eer en goede naam boven recht op vrijheid van meningsuiting; tevens strijd met AVG
 5. RBROT 130219 Nabestaanden vruchtbaarheidsarts Karbaat dienen mee te werken aan afgifte DNA en onderzoek daarnaar niet te belemmeren
 6. Namen agenten in de zaak Henriquez - door R. Korver
 7. Rb Den Haag 270617 KG; nabestaanden Mitch Henriquez vorderen nogmaals verstrekking namen politieagenten; afgewezen
 8. HR 240217 Stefan Kulk & Frederik Zuiderveen Borgesius: "Hoge Raad over het ‘recht om vergeten te worden’ van een veroordeelde crimineel"
 9. Hof 's-Hertogenbosch 210217 Mishandeling en seksueel misbruik in een religieus internaat. Vordering verjaard.
 10. Annotatie bij Rb Gelderland 01-11-2016, (X/Veduma medisch adviseurs) door H. de Jager op www.gzr-updates.nl
 11. Hof Amsterdam 130916 dwarsleasie na keizersnede, geen recht op inzage rapportage van door aangeklaagde partij ingeschakelde medisch deskundige
 12. Commentaar op Gerechtshof Amsterdam 02-02-2016, (Centramed c.s./X) door H. de Jager op www.gzr-updates.nl
 13. PHR 290313 conclusie A-G Langemeijer; art. 35 Wbp ziet ook op medisch advies aansprakelijkheidsverzekeraar tzv medische kunstfout; uitzonderingsbepaling art 43, onder e, Wbp
 14. Rb Midden-NL 230316 verzoek deskundigenbericht niet de aangewezen weg voor verzoek overlegging (intern) medisch advies ziekenhuis
 15. PHR 060315 schietincident Alphen, concl AG: Hof dient na verwijzing opnieuw te oordelen over de vraag of art. 843a Rv basis biedt voor verstrekking psychiatrisch rapport
 16. Rb Den Haag 040414 beschikking voorlopig getuigenverhoor schietdrama Alphen; vragen aan psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
 17. Hof Den Haag 110314 schietincident Alphen; geen recht op verstrekking psychologisch rapport
 18. Rb 's-Gravenhage 120412 vordering afgifte ogv 843a Rv afgewezen; opgevraagde bescheiden dienen discussie over (onderliggende) onrechtmatige daad te dienen
 19. Hof 's-Gravenhage 180412 KG; geen publicatieverbod voor IGZ rapport opgesteld naar aanleiding van overlijden patiënt
 20. Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
 21. HR 211008 Hoge Raad verwerpt beroep ziekenhuis op verschoningsrecht na overlijden patiënte
 22. RvT 2007-065 verzekeraar hoeft medisch advies over handelen verzekerde arts niet over te leggen
 23. Erasmus MC kan zich vinden in uitspraak rechter
 24. Rb. Groningen 260107 beet in pink surveillant, bijter moet meeweken aan bloedonderzoek
 25. Rb Utrecht 160107 beet in hand politieagent; bijter moet meewerken aan bloedonderzoek;
 26. RvT 2006/009 Med medisch advies voor interne advisering hoeft niet te worden overgelegd

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies