Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 011209 bewijslast op aansprakelijke partij, invloed WAO-uitkering

Hof Arnhem 011209 bewijslast op aansprakelijke partij, invloed WAO-uitkering
36. LBN beroept zich er, naar het hof haar toelichting op grief IV begrijpt, op dat R. haar schadebeperkingsplicht geschonden heeft. Volgens LBN wenst R. haar resterende verdiencapaciteit niet te benutten. Naar het oordeel van het hof
heeft LBN, op wie stelplicht en bewijslast rusten van het beroep op schending van de schadebeperkingsplicht, onvoldoende onderbouwd dat R. haar schadebeperkingsplicht geschonden heeft. LBN volstaat met een verwijzing naar
een opmerking van de verzekeringsarts van het UWV op de zogenaamde "Functionele Mogelijkheden Lijst" inhoudende: "De cliënt beschikt over duurzaam benutbare mogelijkheden". Zij ziet echter over het hoofd dat in het daaropvolgende onderzoek van de arbeidsdeskundige van het UWV is vastgesteld dat R. gelet op haar beperkingen een theoretische verdiencapaciteit van nihil heeft en dat vervolgens aan R. een WAO-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid is toegekend. LBN kon dan ook niet volstaan met de enkele verwijzing naar de opmerking van de verzekeringsgeneeskundige zonder tevens
aan te geven welke reële mogelijkheden op betaald werk R. heeft. In dit kader is van belang dat gesteld noch gebleken is dat (de verzekeraar van) LBN aangeboden heeft R. te begeleiden naar ander werk, dan wel te onderzoeken of een dergelijke begeleiding zinvol is. Dat R. niet op een dergelijk voorstel is ingegaan, is evenmin gesteld of gebleken. Het beroep op schadebeperking gaat dan ook niet op.
Leen Bakker Nederland/R, Letselschademagazine.nl