Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadebeperking en de filosofie van de rolcontainer; Mr. J. Schep in piv-bulletin 2008 5-6

Schadebeperking en de filosofie van de rolcontainer; Mr. J. Schep in piv-bulletin 2008 5-6,
Trend
Het lijkt erop dat de trend is gezet. De benadeelde krijgt terecht een zwaardere eigen verantwoordelijkheid. De uitspraak van Rechtbank Haarlem van 23 augustus 2006 – LJN AY6978 – past in dat plaatje. Het past ook bij de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ik denk aan de recente plannen van de minister in de regenjas op de fiets over de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten, kortweg de Wajong. Dat is de wet die iedereen, die op zijn zeventiende voor ten minste vijfentwintig procent arbeidsongeschikt is en dat na een jaar wachttijd nog is of die tijdens zijn studie voor zijn dertigste arbeidsongeschikt wordt, recht geeft op een uitkering op basis van 75% van het minimumloon. Minister Donner kwam in mei van dit jaar met het plan de jonggehandicapten vanaf 2010 te verplichten een baan te accepteren, tenminste als zij niet volledig waren afgekeurd. Dat heeft nogal wat rumor in casa gegeven alsof na de WAO nu de politieke bezuinigingspijlen op de Wajong gericht werden. Het gaat hem er evenwel om de jonggehandicapten een duwtje in de rug te geven zelf een stukje verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen inkomen, hoewel de grote instroom in de Wajong ook wel zal hebben meegespeeld. Onder politieke druk is zijn plan voorlopig in de koelkast terechtgekomen. Hoe dan ook, de schadebeperking is in een nieuw daglicht komen te staan. Piv-bulletin