Overslaan en naar de inhoud gaan

CTG 290606 Eisen aan expertiserapport naar aanleiding van verkeersongeval:

CTG 29-06-06 Eisen aan expertiserapport naar aanleiding van verkeersongeval:

Verweerder heeft, zij het niet steeds volledig, maar toch in voldoende mate voldaan aan de ter zake, naar de vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege geldende, criteria, te weten:
- wordt in het rapport op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusie van het rapport steunt,
- vinden de in het rapport uiteengezette gronden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen van het rapport,
- kunnen bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen,
- beperkt de rapportage zich tot de deskundigheid van de rapporteur en- kon de methode van onderzoek teneinde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagsstelling te komen tot het beoogde doel leiden, dan wel heeft de rapporteur daarbij de grenzen van redelijkheid en billijkheid (niet : toevoeging Centraal Tuchtcollege)  overschreden.
CTG 2005/045