Overslaan en naar de inhoud gaan

CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen

Centraal Tuchtcollege 31-01-2006 Het College stelt voorop dat een uitgebracht rapport moet voldoen aan de eisen die daaraan uit het oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid redelijkerwijs mogen en moeten worden gesteld. Tot die eisen behoren:

- dat in het rapport op inzichtelijke en consistente wijze wordt uiteengezet op welke gronden de conclusie van het rapport steunt;
- dat de in die uiteenzetting genoemde gronden op hun beurt aantoonbaar voldoende steun vinden in feiten, omstandigheden en bevindingen, vermeld in het rapport;
- dat bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie kunnen rechtvaardigen.
CTG2005/061