Zoeken

Inloggen

Artikelen

Eisen aan arts-deskundigen in civiele en bestuursrechtelijke procedures

Eisen aan arts-deskundigen in civiele en bestuursrechtelijke procedures
De KNMG heeft ingestemd met de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage. Deze richtlijn stelt voorwaarden aan (de rapportage van) artsen die als deskundige optreden in een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure.
In de richtlijn worden normen gesteld met betrekking tot de inhoud en opbouw van het rapport van de deskundige, de persoon en de attitude van de deskundige, de onderzoekssetting en de in acht te nemen procedure. De richtlijn bevat minimumregels en geeft wetenschappelijke verenigingen dus de ruimte om desgewenst strengere eisen te stellen.
KNMG Met dank aan Recht.nl

Deze website maakt gebruik van cookies