Overslaan en naar de inhoud gaan

GHARN 081012 591a Sv; twijfel aan het realiteitsgehalte van declaraties leidt tot afwijzing

GHARN 081012 591a Sv; twijfel aan het realiteitsgehalte van declaraties leidt tot afwijzing

Gronden van billijkheid. Zoon van advocaat wordt ter zake van baldadigheid bijgestaan door kantoorgenoten. Feiten en omstandigheden doen het hof ernstig twijfelen aan het realiteitsgehalte van de declaraties en wijzen erop dat de declaraties zijn opgesteld met het oog op het verkrijgen van een vergoeding op grond van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering ECLI:NL:GHARN:2012:BY0240