Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatregelen voor meer maatwerk in de rechtsbijstand door Rijksoverheid.nl op 31-05-2016

Maatregelen voor meer maatwerk in de rechtsbijstand door Rijksoverheid.nl op 31-05-2016

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbeteren zodat problemen van rechtzoekenden met meer maatwerk op een zo laagdrempelige en eenvoudig manier goed worden opgelost. Verbreding en versterking van de eerste lijn, de 'intake' van rechtzoekenden, is het vertrekpunt. Hierbij gaan de Raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket nauwer samenwerken met andere relevante spelers, zoals de advocatuur en sociaal raadslieden. Met de voorgestelde maatregelen omarmt het kabinet het advies van de commissie-Wolfsen ‘Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. Dat blijkt uit een brief die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op het rapport-Wolfsen. Rijksoverheid.nl