Overslaan en naar de inhoud gaan

NLE 100821 Regeling Buitengerechtelijke kosten Belangenbehartigers (BKB-overeenkomst)

NLE 100821 Regeling Buitengerechtelijke kosten Belangenbehartigers (BKB-overeenkomst)

Vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadebureaus hebben, na lang onderhandelen, een nieuw BGK-convenant gesloten, thans geheten ‘Regeling Buitengerechtelijke kosten Belangenbehartigers’ (BKB-overeenkomst). De BKB-overeenkomst gaat op 1 september 2021 in voor de periode tot 1 juli 2024.

De overeenkomst normeert de hoogte van de buitengerechtelijke kosten die de belangenbehartiger ontvangt voor het bijstaan van een letselschadeslachtoffer. Het doel van de overeenkomst is om BGK-discussies in dossiers te voorkomen.

Het nieuwe convenant is na jarenlang onderhandelen tot stand gekomen. Verschillende malen werd het vorige convenant ongewijzigd verlengd, om de onderhandelaars meer ruimte te geven om tot overeenstemming te komen.

Wijzigingen bij licht letsel

De BGK-bedragen worden bij schades tot €5000,- stapsgewijs verlaagd en bij de meer omvangrijke schades juist wat verhoogd. Het hangt van de totale portefeuille van een bureau af of deze wijzigingen negatief of positief doorwerken in het resultaat.

Aan de BKB-overeenkomst wordt een regeling Licht letsel gekoppeld. Deze aanvullende regeling beoogt een vereenvoudigde afwikkeling van kleine schades te bewerkstelligen. Daardoor is tijdswinst te boeken.

Overige onderwerpen

SVI-schades vallen in beginsel ook onder de BKB-overeenkomst, tenzij BGK op de SVI-polis expliciet zijn uitgesloten
De redelijke kosten van het bijwonen van het eerste AD-gesprek in het kader van de re-integratie worden separaat vergoed
Extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de houding van verzekeraar kunnen apart gedeclareerd worden
De BKB-overeenkomst wordt vrijwillig bilateraal gesloten tussen verzekeraars en letselschadebureaus. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd. NLE zie ook op Letselschade.nu Met links naar:

BKB overeenkomst 2021 -2024
Staffel BKB overeenkomst 2021 -2024
Procesgang Licht Letsel 2021