Overslaan en naar de inhoud gaan

Persbericht Verbond van Verzekeraars 261006 Onterecht verwijt tegen aansprakelijkheidsverzekeraars

Onterecht verwijt tegen aansprakelijkheidsverzekeraars Persbericht Verbond van Verzekeraars, 26 oktober 2006)
Het Verbond van Verzekeraars herkent zich in het geheel niet in de kritiek van advocaat Sleeuw (in De Telegraaf van 26 oktober 2006) als zouden verzekeraars letselschadeslachtoffers lagere schadevergoedingen uitkeren dan waar zij recht op zouden hebben.

Aansprakelijkheidsverzekeraars krijgen geregeld – ten onrechte – het verwijt dat ze geen volledige schadevergoeding betalen. De verzekeraars houden zich bij de afhandeling van letselschadezaken aan de regels en kaders die de wetgever heeft gesteld. De hoogte van de schade is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen. De vraag in letselschadezaken is vaak hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het is in de praktijk moeilijk om precies vast te stellen hoe hoog de schade is, die ontstaat door bijvoorbeeld een whiplash of wat het verlies aan verdiencapaciteit voor de toekomst is als iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.

Ook blijkt dat slachtoffers of hun belangenbehartigers regelmatig meer claimen dan de volledige schadevergoeding. Soms bedraagt het geclaimde bedrag meer dan 150 procent van de geleden schade.

Vrijwel alle letselschadeslachtoffers worden bijgestaan door een belangenbehartiger (heel vaak een letselschadeadvocaat). Nemen die in de visie van Sleeuw namens hun cliënt dan ook allemaal genoegen met minder? Deze bewering blijkt niet uit de praktijk en is alleen al daarom niet geloofwaardig.

Rechterlijke macht
Op het moment dat geen overeenstemming over de hoogte van de schadevergoeding wordt bereikt, is er de rechter die de knoop doorhakt. De heer Sleeuw zegt zijn kritiek te baseren op een analyse van uitspraken van de afgelopen tien jaar. Als hij hierbij op uitspraken van de rechterlijke macht doelt, trekt hij daarmee kennelijk het oordeel van de rechters in Nederland in twijfel.

Hoge advocaatkosten
Indien de aansprakelijkheid wordt vastgesteld, komen de buitengerechtelijke kosten van het slachtoffer ten laste van de aansprakelijke partij (lees: zijn aansprakelijkheidsverzekeraar). Een slachtoffer heeft daarom geen kosten. Inderdaad de tarieven van de advocatuur zijn zeer hoog, maar moeten dus door de verzekeraar worden betaald.

Gedragscode
In januari 2007 wordt de Gedragscode Behandeling Letselschade van kracht. De gedragscode zal onderdeel worden van het Nationaal Platform voor Personenschade onder voorzitterschap van W. Deetman. Alle bij de letselschaderegeling betrokkenen (waaronder advocaten) hebben hiermee duidelijke richtlijnen vastgesteld hoe om te gaan met de afhandeling van letselschaden. Een van de belangrijkste kenmerken van de gedragscode, die inmiddels door ruim negentig procent van alle aansprakelijkheidsverzekeraars is ondertekend, is dat het schaderegelingproces voor het slachtoffer transparant en sneller verloopt. Deze gedragscode werkt alleen dán goed als ook belangenbehartigers namens hun cliënt volgens de code gaan werken.
Verbond van Verzekeraars