Overslaan en naar de inhoud gaan

PPS Bulletin oktober 2021 Interview Peter Langstraat en Marco Speelmans – Procesafspraken over buitengerechtelijke kosten in een pilot van de LSA en het Platform Personenschade

PPS Bulletin oktober 2021 Interview Peter Langstraat en Marco Speelmans – Procesafspraken over buitengerechtelijke kosten in een pilot van de LSA en het Platform Personenschade
Sinds 1 juni 2021 doen veel letselschadeadvocaten die in de LSA zijn verenigd en de verzekeraars die bij het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten, in een pilot ervaring op met procesafspraken over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten (BGK). Zo’n veertig advocatenkantoren, waaronder ook een aantal grotere, en bijna alle aansprakelijkheidsverzekeraars doen aan de pilot mee. De looptijd van de pilot bedraagt twee jaar. Tussentijds en na afloop zal de gang van zaken worden geëvalueerd. Over deze pilot en over de gemaakte afspraken hadden we een gesprek met twee nauw betrokkenen: Peter Langstraat, advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten in Rotterdam en oud-voorzitter van de LSA, en Marco Speelmans, business manager personenschade bij Aegon en deelnemer van het Platform Personenschade platformpersonenschade.verzekeraars.nl