Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Amsterdam 021013 regres; buitengerechtelijke kosten conform "gebruikelijke" vergoeding

Rb Amsterdam 021013 aansprakelijkheid voor loonschade door val beveiligingsinstallateur door vloerluik museum; 
- onverplichte onkostenvergoeding niet verhaalbaar
- rente vergoeding eerst vanaf dagvaarding nu geen ingebrekestelling is verzonden 

buitengerechtelijke kosten conform "gebruikelijke" vergoeding 

buitengerechtelijke kosten

19.
ASR vordert op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW primair betaling van een bedrag van EUR 1.610,31 aan buitengerechtelijke kosten en legt ter onderbouwing van dit bedrag een tweetal declaraties over die, blijkens de bijbehorende specificaties, volgens ASR geen werkzaamheden betreffen ter voorbereiding van de gedingstukken. Subsidiair vordert ASR een bedrag van EUR 968,00 conform de staffel buitengerechtelijke kosten.

20.
De gemeente maakt bezwaar tegen de hoogte van de door ASR gevorderde buitengerechtelijke kosten voor zover deze niet berekend zijn conform het Rapport Voorwerk II.

21.
De kantonrechter overweegt dat voldaan dient te worden aan het vereiste dat alleen redelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt kunnen worden toegewezen. In dit geval is niet gebleken dat niet aan dit vereiste is voldaan, zodat de kantonrechter de gevorderde buitengerechtelijke kosten, overeenkomstig de voor een zaak als de onderhavige gebruikelijke vergoeding van EUR 952,00 (inclusief btw), zal toewijzen.

22.
De kantonrechter zal dit bedrag vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 11 maart 2013 (de dag der dagvaarding) tot aan de dag der algehele voldoening.

ECLI:NL:RBMAS:2013:6610