Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 191207 aansprakelijke partij staat buiten kosten nav geschillenregeling rechtsbijstandverz

Rb Arnhem 191207 aansprakelijke partij staat buiten kosten nav geschillenregeling rechtsbijstandverzekeraar
2.18.  De rechtbank ziet geen aanleiding de kosten voor mr. Smits in verband met de geschillenregeling voor rekening van HDI te laten komen. Deze kosten zijn niet meer te beschouwen als redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (van HDI) buiten rechte, nu deze kosten kennelijk zijn gemaakt terzake van een conflict tussen [eiser] en Arag over de haalbaarheid van het verkrijgen van een hogere schadevergoeding dan de door HDI destijds aangeboden fl. 27.500,00. HDI staat buiten dit conflict en hoeft de daardoor veroorzaakte kosten dus ook niet voor haar rekening te nemen.

2.19.  De overigens door mr. Smits in rekening gebrachte declaraties van in totaal
€ 7.603,94 zijn redelijk, gezien de omvang en de complexiteit van het geschil tussen [eiser] en HDI. Zij zullen worden toegewezen.
Voor de interne kosten van Arag wegens juridische bijstand van haar medewerkers heeft [eiser], kennelijk op grond van de gestelde voorschot-regeling, een bedrag gevorderd van € 2.775,26. Dit bedrag is niet, afzonderlijk, gemotiveerd bewist door HDI. Gevoegd boven de kosten van mr. Smits komen de totale kosten wegens juridische bijstand op ruim
€ 10.000,00. Ook dat is, gezien de complexiteit van het dossier, nog als redelijk te beschouwen. Ook deze kosten zullen worden toegewezen.
LJN BC3687