Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 210207 eiser heeft niet voldoende onderbouwd gesteld....

Rb Arnhem 21-02-07 eiser heeft niet voldoende onderbouwd gesteld....
1.15.  De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. [eiser] heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.
LJN BA1478