Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Maastricht 221106 De rechtbank neemt tot uitgangspunt de aanbevelingen van het rapport Voorwerk

Rb Maastricht 22-11-06 De rechtbank neemt tot uitgangspunt de aanbevelingen van het rapport Voorwerk II,
4.11 De rechtbank overweegt ten slotte dat zij bij eindvonnis de door [Eiseres] gevorderde buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 12.000,00 grotendeels zal afwijzen. De rechtbank neemt bij haar beoordeling van de toewijsbaarheid van buitengerechtelijke incassokosten tot uitgangspunt de aanbevelingen van het rapport Voorwerk II, omdat de daarin gehanteerde tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht en deze de rechtbank ook voor het onderhavige geval redelijk voorkomen. [Eiseres] heeft geen feiten en omstandigheden gesteld, en evenmin stukken overgelegd, waaruit het tegendeel kan volgen. Gelet hierop zullen de buitengerechtelijke incassokosten bij eindvonnis slechts tot een bedrag van € 1.788,00 worden toegewezen.
LJN AZ4409

Rapport Voorwerk II NVVR