Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zutphen 040511 Whiplash; kosten buiten rechte 33164 gevorderd 31402 toegewezen.

Rb Zutphen 040511 Whiplash;  kosten buiten rechte 33164 gevorderd 31402 toegewezen.


Kosten buiten rechte

5.31.  [gedaagde] vordert een bedrag van € 15.742,11 inzake nog openstaande kosten voor bijstand buiten rechte. Volgens ASR gaan de gevorderde kosten buiten rechte de redelijkheid te buiten door de wanverhouding tussen de gedeclareerde kosten en de schadeomvang, alsmede door de inefficiënte werkwijze van de belangenbehartigers van [gedaagde]. De opgetreden vertraging in de informatievoorziening en de fouten in de berekeningen zijn factoren die geen volledige vergoeding rechtvaardigen, nu van professionele belangenbehartigers meer mag worden verwacht, aldus ASR.
Tot heden heeft ASR een bedrag van € 17.422,12 ten titel van buitengerechtelijke kosten aan [gedaagde] vergoed. Gelet op de in de procedure overgelegde berekeningen van het NRL die variëren van € 865.827,00 tot € 778.358,00, een procedure die buiten rechte 10 jaar in beslag heeft genomen, de vertragingen die zijn opgetreden waarbij omstandigheden aan beide zijden hebben bijgedragen, komt het gevorderde bedrag in beginsel redelijk voor. De rechtbank zal het feit dat [gedaagde] van belangenbehartiger is gewisseld hetgeen extra tijd in beslag heeft genomen, ex aequo et bono in mindering brengen en bepaalt het door ASR verschuldigde bedrag op € 14.000,00.

5.32.  Op basis van de geformuleerde uitgangspunten voor de bepaling van het verlies van verdienvermogen tot 2012 en de verdere beslissingen over de gevorderde schadeposten zouden partijen in staat moeten worden geacht om deze schade met elkaar te regelen. Voor zover zij daarin niet zouden slagen, zal [gedaagde] in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte uit te laten over de hoogte van de schadevergoeding berekend met voormelde uitgangspunten, waarna ASR bij antwoordakte kan reageren.
Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.LJN BQ3332