Overslaan en naar de inhoud gaan

RBOVE 190918 bgk gevorderd € 10.773,84; toegewezen € 5.500,00; enkel werkzaamheden bij inschakelen deskundige en onevenredig veel e-mail

RBOVE 190918 schadebegroting na letsel aan pink na naaldaponeurotomie; gemiste managementfee; vav geschat op € 45.000,00 bruto; tuinonderhoud tot 65ste;
bgk gevorderd € 10.773,84; toegewezen € 5.500,00; enkel werkzaamheden bij inschakelen deskundige en onevenredig veel e-mail;
- kosten NRL als nodeloos gemaakt afgewezen; uitgangspunten rapport onvoldoende duidelijk

in vervolg op: rbove-210318-peesrupturen-na-naaldaponeurotomie-bij-dupuytren-behandeling-niet-lege-artis-arts-hoeft-bij-onderzoek-niet-te-worden-benaderd

2.8.

Diverse posten

De vordering ter zake van de kosten van de deskundige, welke kosten dienden ter vaststelling van de omvang van de schade, ligt eveneens voor toewijzing gereed. Het MST zal veroordeeld worden tot betaling van het gevorderde bedrag van € 3.499,32. De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf de verschillende vervaldata van de facturen.

De vordering ter zake van de kosten van de medisch adviseur van de gemachtigde van [eiser] ten bedrage van € 907,50 zijn toewijsbaar. De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

De kosten van het NRL ten bedrage van € 1.887,60 zullen, nu zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, de aan het rapport ten grondslag gelegde uitgangspunten onvoldoende helder zijn en het rapport niet bruikbaar is, als nodeloos gemaakt worden afgewezen.

[eiser] vordert kosten rechtsbijstand, tot aan de dagvaarding begroot op € 10.773,84. Het MST heeft voor wat betreft de hoogte van de vordering verweer gevoerd. De rechtbank zal, nu de buitengerechtelijke werkzaamheden vooral hebben bestaan uit het inschakelen van deskundigen en verzending van een onevenredige grote hoeveelheid e-mails, deze kosten begroten op een bedrag van € 5.500,-. Dat bedrag zal, tot dagvaarding, worden toegewezen.

Nu niet gesteld of gebleken is dat [eiser] deze kosten reeds heeft voldaan en, zo ja wanneer, zal de wettelijke rente hierover worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding, te weten 20 juli 2017.

2.9.
De gevorderde belastinggarantie, waartegen het MST geen, althans geen voldoende onderbouwd verweer heeft gevoerd, ligt voor toewijzing gereed.

2.10.
Het MST zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op € 103,10 aan explootkosten, € 1.545,- aan griffierecht en € 3.222,- aan salaris van zijn advocaat (3 punten x tarief IV).

De beslissing

De rechtbank

3.1.
verklaart voor recht dat het MST jegens [eiser] volledig aansprakelijk is voor de medische kunstfouten van drs. [medewerker MST] bij de naaldaponeurotomie en dat als gevolg van die medische kunstfouten blijvend letsel is ontstaan;

3.2.
veroordeelt het MST om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van:
- € 61.937,50, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2012 tot de dag der algehele voldoening;
- € 3.499,32 ter zake van de deskundige, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen;
- € 907,50 ter zake kosten medisch adviseur, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur;
- € 5.500,- ter zake van kosten rechtsbijstand voor dagvaarding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 juli 2017;

3.3.
bepaalt dat het MST een belastinggarantie zal verstrekken aan [eiser] over de aan [eiser] uitgekeerde schade;

3.4.
veroordeelt het MST in de kosten van de procedure, aan de zijde van [eiser] begroot op € 1.648,10 ter zake van verschotten en € 3.222,- ter zake van salaris van zijn advocaat; ECLI:NL:RBOVE:2018:4067