Overslaan en naar de inhoud gaan

RBOVE 240620 schade kan niet in deze procedure begroot worden; doorverwijzing naar sst-procedure, ook voor bgk

RBOVE 240620 16-jarige fietser door rood, auto door groen, 25% schuldaansprakelijkheid voor auto, geen billijkheidscorrectie boven 50%
- schade kan niet in deze procedure begroot worden; doorverwijzing naar stt-procedure, ook voor bgk

locatie ongeval Google Maps

Voorschot, wettelijke rente, BIK

4.20.
De gevorderde betaling van een voorschot, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten zullen worden afgewezen en kunnen in de schadestaatprocedure worden meegenomen.

Vast staat dat Achmea een bedrag van € 4.417,76 als voorschot op de door haar te betalen schade aan [eiseres] heeft betaald. Er zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op basis waarvan thans geoordeeld kan worden dat de schadevergoedingsplicht (van 50%) van Achmea een groter bedrag betreft.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn onderbouwd met een overzicht waarop (veelal algemeen geformuleerde) activiteit-omschrijvingen met bijbehorende tijdseenheden zijn vermeld. Achmea heeft de omvang van deze kosten gemotiveerd betwist en de rechtbank kan op basis van dit enkele overzicht thans niet beoordelen of deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt. De omvang van deze schade kan derhalve thans niet beoordeeld worden. Hetzelfde geldt voor de schadepost rente.

Proceskosten

4.21.
Nu de vorderingen gedeeltelijk worden toegewezen, maar Achmea voorafgaand aan de procedure al een schadevergoedingsplicht van 50% had erkend en in deze procedure geen hogere schadevergoedingsplicht wordt vastgesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren. ECLI:NL:RBOVE:2020:3637