Overslaan en naar de inhoud gaan

Brief aan de tweede kamer inzake het experiment met no win no fee

Brief aan de tweede kamer inzake het experiment met no win no fee
"Met deze brief wil ik u informeren over de wijze waarop ik uitvoering aan deze motie heb gegeven.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de medische haalbaarheidsonderzoeken, de toezegging inzake de fondsvorming voor de verlening van rechtsbijstand in letselschadezaken, de “Trendrapportage advocatuur 2006”, en de acties die de Nederlandse Orde van Advocaten (verder te noemen Orde) heeft ondernomen naar aanleiding van het kabinetsreactie op het rapport “Een maatschappelijke Orde”
"regering.nl