Overslaan en naar de inhoud gaan

Piv-overeenkomst buitengerechtelijke kosten

Piv-overeenkomst buitengerechtelijke kosten:
Waarin opgenomen:
"Bij elke zaak die onder de overeenkomst valt, betaalt de verzekeraar terzake van buitengerechtelijke kosten een voorschot onder algemene titel van € 5000,- inclusief BTW en inclusief kantoorkosten. Als de belangenbehartiger door middel van een urenspecificatie aantoont dat hij meer dan 40 uur aan de zaak heeft besteed, betaalt de verzekeraar alsdan aanvullend een voorschot van € 2500,--. inclusief BTW en inclusief kantoorkosten."
PIV-site
NB: de lijst deelnemende kantoren is door het PIV opgesteld en met zekerheid onjuist.