Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zutphen 160806 bestuurder had geen rijbewijs; regres Axa op bestuurder, matiging

Rb Zutphen 16-08-2006 bestuurder had geen rijbewijs; regres Axa op bestuurder, matiging tot, in het slechtste geval 40 jaar x € 1000,00 per jaar vanwege beperkte draagkracht
3.5. [bestuurder] heeft onzorgvuldig gehandeld door met een auto te gaan rijden, zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs. Mede door schuld van [bestuurder] heeft [duopassagier] ernstig letstel opgelopen. Anders dan Axa heeft aangevoerd, zijn de aan [bestuurder] te maken verwijten ook weer niet zo ernstig, dat dit aan een beroep op matiging in de weg staat. [bestuurder] had immers al de nodige rijlessen gehad. Evenmin mag uit het oog worden verloren dat er in deze geen sprake is van louter schuld aan de zijde van [bestuurder].
Het feit dat [bestuurder] nooit premie aan Axa heeft betaald en Axa enkel op grond van het narisico gehouden is om [duopassagier] schadeloos te stellen, staat evenmin aan een beroep op matiging in de weg.
3.6. Bij deze stand van zaken is van de feiten en omstandigheden als in r.o. 8.6. van het tussenvonnis vermeld slechts de beperkte draagkracht van [bestuurder] een grond voor matiging. (...)
Een en ander is aanleiding om de regresvordering van Axa, ten aanzien van de hoogte waarvan thans nog geen inzicht bestaat, hoe dan ook te matigen tot een bedrag van € 40.000,- (inclusief eventuele rente en kosten). Hierbij is uitgegaan van een aflossingscapaciteit van [bestuurder] van € 1.000,-- (inclusief eventuele rente en kosten) per jaar gedurende (een substantieel deel van) zijn arbeidzame leven. (...) In het slechtste geval komt het er op neer dat [bestuurder] gedurende 40 jaar moet aflossen op bedoelde schuld, hetgeen in de gegeven omstandigheden niet onaanvaardbaar voorkomt.
Anders dan Axa heeft betoogd, is het toepassen van matiging in het onderhavige geval niet in strijd met de ratio van artikel 6:109 BW.
LJN AZ0583

Deze website maakt gebruik van cookies