Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 090107 meewerken aan reintegratie niet van wn-er te vergen gegeven ernstige psychische

Hof Den Bosch 090107 meewerken aan reintegratie niet van wn-er te vergen gegeven ernstige psychische problematiek
Werknemer wordt verweten onvoldoende mee te werken aan zijn herstel en aan reintegratie en geen verklaring als bedoeld in art 7: 629a lid 1 te hebben overgelegd. Gelet op de ernstige psychische problematiek waaraan de werknemer leed, en in aanmerking genomen dat werknemer reeds eerder arbeidsgeschikt werd bevonden door de bedrijfsarts, terwijl hij twee weken nadien werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, oordeelt het hof dat een en ander niet van hem gevergd konden worden. Werknemer werd kort daarna door het UWV 80-100% arbeidsongeschikt geoordeeld vanwege genoemde psychische problematiek. ;LJN BA4435