Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 201107 reïntegratieverplichtingen werkgever

Hof Den Bosch 201107 reïntegratieverplichtingen werkgever
Arbeidsongeschikte werknemer (autobuschauffeur) vordert schadevergoeding nader op te maken bij staat omdat werkgeefster tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het hof oordeel dat werkgeefster zich onvoldoende van haar (re-integratie)verplichtingen heeft gekweten. Werkgeefster had wel zwaarwichtig belang bij wijziging van de standplaats. Werknemer diende het desbetreffende voorstel te aanvaarden. Werknemer heeft zijn stellingen betreffende de door hem geleden (immateriële) schade onvoldoende feitelijk onderbouwd. De gevorderde schadevergoeding is niet toewijsbaar. LJN BB9068 Samenvatting van www.rechtspraak.nl