Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb 's-Hertogenbosch 240512 kosten van traplift zijn geen onevenredige belasting voor werkgever; opzegging kennelijk onredelijk

Rb 's-Hertogenbosch 240512 kosten van traplift zijn geen onevenredige belasting voor werkgever; opzegging kennelijk onredelijk 

Kennelijk onredelijk ontslag. Werkgever is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld alsnog onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden en kosten van het plaatsen van een traplift voor werkneemster (subsidiemogelijkheden in aanmerking genomen) en onderbouwd aan te geven of het plaatsen van een traplift destijds voor haar wel of niet een onevenredige belasting zou hebben gevormd. Volgens werkgever is de investering, mede gelet op de hoogte van het maandloon van werkneemster, een onevenredige belasting. Werkneemster heeft dat betwist. De kantonrechter verwerpt het standpunt van werkgever dat de kosten, als ook de eventuele subsidie zou worden meegerekend, onevenredig hoog zijn in verhouding tot het door werkneemster verdiende loon. Dat de kosten van de traplift en de eventuele overige aanpassingen rond € 6.000,- zouden hebben bedragen kan, ook als de hoogte van het bruto maandloon van werkneemster van € 782,04 in aanmerking wordt genomen, gelet op overige relevante omstandigheden niet als een onevenredige belasting voor werkgever worden aangemerkt. De conclusie is dat de opzegging als kennelijk onredelijk moet worden aangemerkt. De door werkneemster geleden schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Deze wordt geschat op een bedrag van € 14.000,- bruto. Dit bedrag wordt, vermeerderd met wettelijke rente, toegewezen. LJN BW7246