Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R. dam 080910 Het lag op de weg van de aansprakelijke partij om reintegratiebegeleiding aan te bieden

Rb R. dam 080910 geen schending schadebeperkingsplicht door geen pschologische begeleiding te zoeken,
4.31.  Voor zover Ace meende dat de schade kon worden beperkt door het inzetten van een professioneel begeleid re-integratietraject, lag het op haar weg om aan [eiser] aan te bieden op haar kosten een re-integratiedeskundige in te schakelen teneinde [eiser] de noodzakelijke professionele begeleiding te bieden. Dat dergelijke re-integratiebegeleiding door Ace aan [eiser] is aangeboden, is echter gesteld noch gebleken.

4.32.  Op de hiervoor weergegeven gronden komt de rechtbank tot de conclusie dat Ace [eiser] niet kan verwijten dat hij heeft nagelaten voor de hand liggende schadebeperkende maatregelen te treffen. Er is derhalve geen aanleiding om een deel van de schade voor rekening van [eiser] te laten.
LJN BN9171

Deze website maakt gebruik van cookies