Zoeken

Inloggen

Reïntegratie varia

Reïntegratie varia

Meer artikelen...

 1. Rb Midden-NL 100615 beroepsfout bedrijfsarts; aansprakelijkheid voor loonsanctie wg-er; deel eigen schuld vanwege niet aanvragen deskundigenoordeel UWV
 2. Proefschrift Re-integratie bij letselschade door mw. M. Opdam
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 300713 vrijwaringszaak tussen re-integratiebureau en rechtsbijstandsverzekeraar nav mislukte franchise-onderneming
 4. Rb Amsterdam 190613 burn-out; zorgplicht UWV niet geschonden; geen aansprakelijkheid UWV ex art. 6:171 BW voor eventuele fouten extern re-integratiebedrijf
 5. mei 2010 Wiinnock programma’s met een vergoeding vanuit de basisverzekering
 6. Startende ondernemers met handicap krijgen voorzieningen
 7. Pilot begeleiding tijdens stage voor jongeren met een beperking
 8. Compensatieregeling voor loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers
 9. Proef: meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag
 10. Lancering website re-integratiewijzer
 11. Eerste Kamer stemt in met participatieplaatsen voor bijstandsgerechtigden
 12. Re-integratie langdurig zieke naar ander werk weinig succesvol
 13. Kabinet maakt afspraken over verbetering re-integratie
 14. Werkgevers meer tevreden over re-integratie dan gemeenten en UWV
 15. Massale ontslagen bij re-integratiebedrijven
 16. Meer aandacht nodig voor werken met chronische ziekte of handicap
 17. CRvB 260407 dient sollicitant wao-uitkering te melden bij sollicitatie; pre-contractuele goede trouw
 18. Rb Den Bosch 050407 Re-integratievisie een besluit ?
 19. Helft van de herkeurde WAO’ers vindt geen nieuw werk
 20. Ruim helft werknemers met ‘kleine handicap’ verliest baan
 21. Nieuwe regels moeten werknemers in de Ziektewet meer re-integreren
 22. Ruim 20.000 UWV-cliënten hebben in de eerste negen maanden van dit jaar een baan gevonden
 23. Kosten en baten van reïntegratie
 24. De Geus: re-integratie loont
 25. Participatieplaats bijstandsgerechtigden ook langer dan twee jaar mogelijk
 26. Re-integratiebedrijf gaat langdurig zieke werknemers betalen
 27. Cliënten zeer tevreden over individuele re-integratieovereenkomst
 28. Van Hoof: gemeenten moeten meer werk maken van re-integratie
 29. Nieuwe regels voor werknemers in de Ziektewet
 30. Bureaucratie belemmert hulp bij vinden baan:
 31. "kansarme"clienten hebben baat bij reïntegratietrajecten
 32. Werknemers eerder ontslagen na ziekte: De Ombudsman

Deze website maakt gebruik van cookies