Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhalen re-integratiekosten afgelopen vijf jaar mogelijk

Verhalen re-integratiekosten afgelopen vijf jaar mogelijk
Dankzij een herziening van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) kunnen werkgevers de re-integratiekosten van arbeidsongeschikte werknemers verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Bijzonder is dat de herziening van de wet met onmiddelijke werking is ingevoerd. Hierdoor kunnen werkgevers niet alleen de vanaf nu gemaakte reïntegratiekosten verhalen, maar ook de reïntegratiekosten die zij in de afgelopen vijf jaar maakten. Dat is namelijk de verjaringstermijn die geldt.
Arboplus