Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV-Bulletin 2007, 5 - Relativiteitsvereiste als rem op aansprakelijkheid: art. 6:163 BW

PIV-Bulletin 2007, 5 - Relativiteitsvereiste als rem op aansprakelijkheid: “de nieuwe betekenis” van art. 6:163 BW
Annotatie bij
HR130407-toelating-als-vluchteling-strekt-niet-tot-bescherming-enig-vermogensrechtelijk-belang
Daarin onder meer: "Uit dit arrest blijkt dat de Hoge Raad zich veel ruimte gunt bij de toepassing van de relativiteitsleer. De door de Hoge Raad gemaakte (nogal arbitraire) keuze maakt aannemelijk, dat er motieven van rechtspolitieke aard aan de beslissing ten grondslag liggen: blijkbaar dient er te worden voorkomen dat meer vluchtelingen met dit soort vermogensrechtelijke claims de Staat zouden kunnen aanspreken.
Al eerder is gebleken dat de Hoge Raad niet ongevoelig lijkt te zijn voor rechtspolitieke overwegingen. In het arrest ‘Duwbak Linda’ wordt het zogenoemde floodgates argument zichtbaar. In ‘Duwbak Linda’ overwoog de Hoge Raad in r.o. 3.4.3. dat “de strekking van de voorschriften niet is om een in beginsel onbeperkte groep van derden te beschermen tegen de vermogensschade die op een vooraf veelal niet te voorziene wijze kan ontstaan.”" Mevrouw mr. drs. C. te Ronde in het
PIV-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies