Zoeken

Inloggen

Artikelen

Eerste ervaringen vernieuwde richtlijn huishoudelijke hulp

Eerste ervaringen vernieuwde richtlijn huishoudelijke hulp
De eerste ervaringen zijn wisselend. De slachtoffers en hun belangenbehartigers zijn overwegend positief. Het doel, een betere aansluiting bij de werkelijke behoefte van het slachtoffer, lijkt te zijn bereikt. Van de zijde van de verzekeraars en de daarvoor werkende bureau’s wordt gehoord dat het systeem te ingewikkeld zou zijn en dat er met name discussie ontstaat over de mate van participatie van het slachtoffer in het huishouden. Kennelijk bestaat nog steeds de angst dat de richtlijn als een forfaitaire regeling wordt uitgelegd en willen de verzekeraar of het bureau al in een vroeg stadium op de rem trappen.
De LetselschadeRaad

Deze website maakt gebruik van cookies