Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 230615 verlies zelfwerkzaamheid gevorderd conform richtlijn Letselschaderaad; onvoldoende gesteld

Hof 's-Hertogenbosch 230615 volledige aansprakelijkheid mishandeling vastgesteld na deskundigenrapporten; beoordeling diverse schadeposten; geen matiging
- verlies zelfwerkzaamheid gevorderd conform richtlijn Letselschaderaad; onvoldoende gesteld
- huishoudelijke hulp dochter voor 4 uur per week tegen € 9,00 vergoed tot 70 jaar
- volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door knieletsel en PTSS met angststoornis, enige matiging vanwege ruzie; smartengeld € 9.000

vervolg op hof-s-hertogenbosch-081013-knieklachten-en-psychische-klachten-mishandeling-slachtoffer-moet-alle-rapportages-uwv-en-patientenkaart-tot-5-jaar-voor-ongeval-inbrengen en: 
hof-s-hertogenbosch-150414-mishandeling-deskundigenbenoeming-orthopedisch-chirurg-en-psychiater-iwmd-vraagstelling-met-extra-vragen-psychiater

Verlies zelfwerkzaamheid

15.9.1.
Onder verlies zelfwerkzaamheid wordt verstaan dat de gelaedeerde niet meer zelf werk, dat ook tegen betaling door vakmensen kan worden gedaan, aan, in en rond zijn woning kan verrichten. Het gaat om werk als reparaties, schilderwerk, tuinonderhoud e.d. [appellant] stelt dat zijn woning een ruime koopwoning is met vier slaapkamers, keuken, garage en een grote tuin. Hij vordert daarvoor een vergoeding, conform de Richtlijn van de Letselschaderaad, van € 1.000,-- per jaar.
[geïntimeerde] stelt de vraag of [appellant] zonder mishandeling, gelet op zijn whiplashklachten, het volledige onderhoud zou hebben gedaan, en stelt dat een deel al via ARS is vergoed.

15.9.2.
Om aanspraak op deze vergoeding te kunnen maken dient er sprake te zijn van een verlies ten opzichte van de situatie vóór de mishandeling, dat wil zeggen dat vast moet staan of tenminste aannemelijk is geworden dat [appellant] voorheen de bedoelde onderhoudswerkzaamheden aan zijn huis zelf verrichtte. [appellant] heeft echter zelfs niet gesteld dat dat het geval is, en heeft met geen woord toegelicht welke werkzaamheden en in welke frequentie hij in en om zijn huis placht te verrichten. Nu [appellant] op dit punt niet heeft voldaan aan zijn stelplicht wordt reeds om die reden deze post afgewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:2269

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies