Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb 's-Gravenhage 180712 schade dij-zenuw; zelfwerkzaamheid begroot obv De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; 
- niet te laat doorverwezen mbt hersteloperatie;
- zkh erkent fout en is volledig aansprakelijk voor de schade ondanks 5% kans op complicaties zonder fout;

onvoldoende betrouwbare gegevens financiële rapportage; vav dga begroot obv daling van salaris 
- Huishoudelijke hulp begroot obv De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
- Zelfwerkzaamheid begroot obv De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid
- kosten stamceltherapie afgewezen nu het gaat om in NL en Ddl verboden therapie 

BGK: € 33.155,34; kosten tweede gemachtigde onnodig en dubbel; kosten eerste en huidige (derde?) gemachtigde wel redelijk

Verlies zelfwerkzaamheid 

4.29.[eiser] heeft een bedrag van € 28.675,-- gevorderd aan verlies zelfwerkzaamheid met betrekking tot de woning en een bedrag van eveneens € 28.675,-- met betrekking tot de tuin. Het ziekenhuis heeft de omvang van de gevorderde verlies zelfwerkzaamheid betwist en stelt dat het verlies dient te worden begroot aan de hand van De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid. 

4.30.De rechtbank wijst conform deze richtlijn in verband met verlies zelfwerkzaamheid met betrekking tot de woning en de tuin een per heden gekapitaliseerd gemaakt bedrag van € 26.374,-- toe (€ 1.404,-- per jaar (1,3 x € 1.080,--) met ingang van 1 mei 2003 tot 15 december 2024). Dit bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover met ingang van de dag na heden.  LJN BX6419

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies