Zoeken

Inloggen

Artikelen

CBO-richtlijn zonder samenspraak met de WSN definitief gemaakt

CBO-richtlijn zonder samenspraak met de WSN definitief gemaakt
Deze week hebben wij vernomen dat CBO de richtlijn 'diagnostiek en behandeling van WAD I en II', die dateert uit 2006, definitief heeft vastgesteld. Zoals u in de berichten van 3 juli 2007 (in deze rubriek) heeft kunnen lezen, heeft de WSN gefundeerd commentaar geleverd op de concept-richtlijn. Wij betreuren het ten zeerste dat CBO niets met ons commentaar heeft gedaan, en tevens niet is ingegaan op ons verzoek om een gesprek over de noodzakelijke verbeteringen aan de richtlijn. De WSN heeft zeer duidelijk aangegeven niet achter deze richtlijn te kunnen staan, en dr Geeraedts heeft CBO ook verzocht zijn naam uit de richtlijn te verwijderen. CBO heeft aan al deze verzoeken niet voldaan, zodat nu onterecht de naam van dr. Geeraedts in de richtlijn prijkt. Tevens staat onterecht vermeld 'in samenwerking met de Whiplash Stichting Nederland', omdat van samenwerking op geen enkele manier sprake is geweest. Vanzelfsprekend wil de WSN dit gecorrigeerd zien, maar ondanks vele pogingen van onze kant is tot op heden een gesprek met de verantwoordelijke bij CBO niet mogelijk gebleken.
WSN

Deze website maakt gebruik van cookies