Overslaan en naar de inhoud gaan

RBOVE 130520 toegewezen: € 5.138,32, resultaat afhankelijke beloning (RUB) hoeft niet door vz vergoed te worden, omdat vz de kosten in feite voorschiet

RBOVE 130520 val van van rechtskomende wielrenner, automobilist verleent geen voorrang en is volledig aansprakelijk
- toegewezen: € 5.138,32, resultaat afhankelijke beloning (RUB) hoeft niet door vz vergoed te worden, omdat vz de kosten in feite voorschiet

- geen ondeugdelijke feitelijke of juridische grondslag tzv uitdrukkelijke en zonder voorbehoud genomen beslissing

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBOVE-130520

Voor locatie ongeval zieGoogle Maps

4.13.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Unigarant de kosten van het geding te dragen. Deze kosten aan de zijde van [ gedaagde ] bedragen € 297,- aan griffierecht. Wat betreft de verdere kosten heeft [ gedaagde ] bij conclusie van antwoord gesteld dat de kosten van zijn advocaat € 2.033,96 bedragen, te vermeerderen met een resultaatsafhankelijke beloning, inhoudende de vermenigvuldiging van het uurtarief van mr. Dekker met 1,75, omdat [ gedaagde ] de kosten niet kan voorschieten. Bij conclusie van dupliek heeft [ gedaagde ] gesteld dat de kosten inmiddels zijn opgelopen tot € 8.092,59, inclusief het reeds betaalde bedrag van € 2.033,96. Unigarant heeft daarop verklaard bereid te zijn de met de conclusie van dupliek gemoeide kosten te vergoeden, maar heeft gesteld dat geen sprake kan zijn van vergoeding van de resultaatsafhankelijke beloning, omdat Unigarant de kosten betaalt, en dat de kosten niet adequaat zijn verantwoord. De rechtbank is van oordeel dat [ gedaagde ] zijn kosten voldoende heeft onderbouwd, maar dat de resultaatsafhankelijke beloning niet door Unigarant hoeft te worden voldaan, omdat Unigarant de kosten in feite "voorschiet". De nog door Unigarant te vergoeden kosten belopen dan (zie ook productie 12 van [ gedaagde ] ) een bedrag van € 896,61 min € 297,- (griffierecht) plus € 1.821,05 plus € 896,61 plus € 1.821,05 is € 5.138,32, te vermeerderen met wettelijke rente en de nakosten als na te melden.

Met dank aan mevrouw mr. N. Dekker, Lefers Advocaten https://www.lefers-advocaten.nl/ voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBOVE-130520