Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen vermogensschade zonder achteruitgang en rechtens te respecteren belang bij herstel, 16-01-2013, door Mette van Asperen

Geen vermogensschade zonder achteruitgang en rechtens te respecteren belang bij herstel, 16-01-2013, door Mette van Asperen

De rechter kan oordelen dat er geen vermogensschade is geleden, als een vergelijking van de oude met de nieuwe toestand aan het licht brengt dat de nieuwe toestand voor de partij die schadevergoeding verlangt geen achteruitgang inhoudt ten opzichte van de oude, en die partij er geen rechtens te respecteren belang bij heeft dat de oude toestand wordt hersteld. De schade dient in beginsel te worden begroot naar het moment waarop zij wordt geleden, maar gebeurtenissen van later datum kunnen meebrengen dat van de getroffene in redelijkheid kan worden verlangd dat hij zijn aanspraak beperkt.

Naar aanleiding van HR 11 januari 2013, LJN BX9830

mw. mr. Mette van Asperen, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken op cassatieblog.nl