Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 040608 Rb stelt schattenderwijs kosten ongevalgerelateerd taxigebruik vast

Rb Arnhem 040608 Rb stelt schattenderwijs de kosten vast die het gevolg zijn van ongevalgerelateerd taxigebruik
2.16.  Met inachtneming van alle eerdere uitgangspunten – 7000 kilometer per jaar,
€ 1,35 per kilometer met een aftrek van € 0,90 per kilometer – bedraagt de verschenen schade over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008, 7000 x € 0,45 x 2 jaren = € 6.300,--. De in de periode 1 januari 2009 tot en met (afgerond) 31 december 2028 te verschijnen schade wegens vervoerskosten zal, rekening houdend met 1 januari 2009 als kapitalisatiedatum, een rekenrente van 3%, de statistische sterftekansen en belastingschade in de vorm van vermogensrendementsheffing, gekapitaliseerd worden vastgesteld op (afgerond) € 43.268,75. De totale schade wegens vervoerskosten komt neer op
€ 9.423,-- + € 6.300,-- + € 43.268,75 = € 58.991,75.
LJN BD6024