Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Assen 040407 voorzieningenrechter wijst reeds aangeboden voorschot toe vooruitlopend op bodempr

Rb Assen 04-04-07 voorzieningenrechter wijst reeds aangeboden voorschot toe vooruitlopend op bodemprocedure
4.16.  Achmea heeft niet betwist dat zij in het kader van de door partijen gevoerde onderhandelingen een aanvullend bedrag van € 50.000,00 aan [eiseres] heeft aangeboden ter vergoeding van haar schade. De nadien uitgebrachte rapporten van dr. Valk en Heling, welke zijn opgesteld na het gedane aanbod, hebben de positie van Achmea ten opzichte van haar positie op het moment van het aanbod eerder verzwakt dan versterkt. De voorzieningenrechter acht het, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de omvang van de schade, verantwoord om het aangeboden bedrag thans bij wijze van voorschot toe te wijzen.
LJN BA2474