Overslaan en naar de inhoud gaan

RbZwolle 060207 kosten ivm aanschaf en daaropvolgende snelle verkoop brommobiel toegewezen

RbZwolle 060207 kosten ivm aanschaf en daaropvolgende snelle verkoop brommobiel toegewezen
2.11.  [eiseres] vordert een bedrag van EURO 5.309,22 in verband met de aanschaf en het kort daarop weer inleveren van een brommobiel. [eiseres] kon de brommobiel niet gebruiken omdat zij draaierig en angstig werd in het verkeer. Allianz betwist de medische noodzakelijkheid van de aanschaf van de brommobiel. Bovendien zou [eiseres], het ongeluk weggedacht, ook kosten hebben gemaakt voor de aanschaf van een vervoermiddel als een brommer of een auto.

2.12.   Tussen partijen staat niet ter discussie dat [eiseres], gezien haar gezondheidssituatie in 2000, niet in staat was om met een voor haar leeftijd gebruikelijk vervoermiddel, als een auto of een bromfiets, aan het verkeer deel te nemen. Dat het in verband met het (dreigende) sociale isolement van [eiseres] wenselijk was dat zij zou proberen om zich zelfstandig op straat te begeven, heeft Allianz niet betwist. Dat de brommobiel tot een verhoogde mobiliteit zou leiden, heeft Allianz evenmin betwist. Naar het oordeel van de rechtbank mocht [eiseres] in redelijkheid verwachten dat met de vergroting van haar mobiliteit, door een eigen brommobiel, ook haar vrees om alleen de straat op te gaan zou verminderen. Haar stelling dat de keuze om een brommobiel aan te schaffen onredelijk was, heeft Allianz dan ook onvoldoende gemotiveerd. In het midden kan blijven of de behandelend psycholoog [eiseres] heeft aangeraden een brommobiel aan te schaffen.

2.13.  Allianz heeft niet betwist dat [eiseres] de brommobiel vanwege bij het gebruik optredende klachten -draaierigheid en angstigheid- niet kon gebruiken. Aldus staat niet ter discussie dat de beslissing van [eiseres] om de brommobiel weer snel te verkopen een redelijke beslissing was.

Uit de, door Allianz niet bestreden, nota’s volgt dat [eiseres] EURO 5.309,22 heeft moeten toeleggen op de prijs van de brommobiel. De rechtbank volgt Allianz niet in haar betoog dat [eiseres] ook zonder ongeval kosten vanwege de aanschaf van een vervoermiddel had moeten maken en dat, zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Allianz, de nu gemaakte kosten niet in causaal verband staan tot het ongeval. Allianz miskent dat [eiseres] in de situatie zonder ongeval het door haar aangeschafte vervoermiddel -als [eiseres] dan al een ander vervoermiddel zou hebben aangeschaft, hetgeen zij gemotiveerd heeft betwist- ook zou hebben gebruikt, zodat tegenover de kosten van aanschaf ook de baten van het gebruik zouden hebben gestaan. [eiseres] heeft de brommobiel nu juist (nagenoeg) niet gebruikt.

De vordering betreffende de brommobiel is dan ook toewijsbaar.
LJN BA8627