Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols na mishandeling met schep; psychische gevolgen onvoldoende aangetoond; 80% van € 600,00 billijk

Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols na mishandeling met schepvanwege voorafgaande bedreiging 20% eigen schuld; 
- psychische gevolgen onvoldoende aangetoond; 80% van € 600,00 billijk;
- ontbreken dagomzet melken en kosten boerenhulp over periode dat arm in gips zat toegewezen; misgelopen inkomsten zoon niet aangetoond; 
- verschotten en BGK worden vergoed door rechtsbijstandsverzekering; geen schade slachtoffer;

5. 

Met betrekking tot de post immateriële schade ten bedrage van € 750,00 overweegt de kantonrechter als volgt. De rechter dient de immateriële schade naar billijkheid vast te stellen, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder onder meer de aard en de ernst van het letsel en de mate van verwijtbaarheid van de verweten gedraging. Het staat vast dat [eiser] lichamelijk letsel heeft opgelopen en aannemelijk is dat hij gedurende enige tijd na de mishandeling pijn heeft gehad als gevolg van dit letsel. [eiser] wijst ter onderbouwing van dit deel van zijn vordering naar de smartengeldgids van de ANWB van 2010, nr. 766. In deze zaak werd in een volgens [eiser] vergelijkbare zaak in 2010 (lees: 2007) een bedrag van € 455,00 aan immateriële schade toegekend. [eiser] stelt dat gezien de ernst van het letsel, de fysieke en psychische gevolgen en de indexatie naar 2013 een bedrag van € 750,00 in de rede ligt. De kantonrechter acht de door [eiser] aangehaalde zaak op zich voldoende vergelijkbaar met zijn zaak. Het in die zaak toegekende bedrag zal de kantonrechter dan ook tot uitgangspunt nemen. De kantonrechter ziet echter geen aanleiding om dit bedrag te verhogen naar € 750,00 aangezien [eiser] de door hem gestelde psychische gevolgen onvoldoende heeft aangetoond. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval acht de kantonrechter een vergoeding van € 600,00 billijk. Hiervan komt 80% voor rekening van [gedaagde], zijnde een bedrag van € 480,00.

ECLI:NL:RBNHO:2014:10664