Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 240406 verlies van één oog, vergoeding bepaald rekening houdend met omstandigheden

Hof Den Bosch 24-04-06 verlies van één oog, vergoeding bepaald rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder beperkte draagkracht aansprakelijke partij
4.5. Het hof overweegt dat bij de bepaling van de hoogte van de immaterieel geleden schade inderdaad rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval. Met name spelen bij deze schade de aard van de aansprakelijkheid, de aard van de schade en de duur en intensiteit van de geleden pijn een rol, alsmede de gederfde levensvreugde en de draagkracht van partijen.
Het hof is uitgaande van voornoemde maatstaf van oordeel dat een vergoeding van E. 15.000,-- voor de door [geïntimeerde] immaterieel geleden schade als gevolg van het verlies van het gezichtsvermogen aan een oog, redelijk en billijk is, ook indien de beperkte draagkracht van [appellante] in aanmerking wordt genomen.
LJN AZ4993