Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 180510 Burn out, smartengeld 10000

Hof Den Bosch 180510 Burn out, smartengeld 10000
8.3.7. [X.] begroot het smartengeld op € 25.000,--. Hij concludeert dat de fysieke en mentale gevolgen van een burn-out, zoals door hem meegemaakt en hij nog steeds meemaakt, vergelijkbaar zijn met andere vormen van psychisch letsel alsook hersenletsel na ongeval. Gezien de door [X.] aangegeven en de overige uit het procesdossier bekende feiten en omstandigheden acht [X.] een smartengeld van € 25.000,-- geïndiceerd.

(...)
8.4.7. AAG acht een smartengeld van € 10.000,-- gelet op de feiten zoals deze bekend zijn alleszins redelijk en passend, te meer indien wordt bedacht dat burn-outklachten een goede prognose kennen, welke prognose ook door de psychiater [A.] is uitgesproken.
(...)
8.5.10. Ten slotte vordert [X.] € 25.000,-- ter zake immateriële schadevergoeding. Naar het oordeel van het hof is duidelijk dat [X.] als gevolg van de burn-out, die heeft geleid tot aanvankelijk zijn gehele en later zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, levensvreugde heeft gederfd. Zo heeft [X.] door zijn burn-out zijn carrière, waarin hij veel voldoening vond, niet kunnen voortzetten. Het hof begroot de immateriële schadevergoeding op € 10.000,--. Daarbij neemt het hof met name in aanmerking dat de periode van arbeidsongeschiktheid tot aan de te verwachten datum van pensionering ruim tien jaar heeft geduurd .
LJN BM8232