Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 050815 gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, financiële problemen zelfstandige leidend tot opname in psychiatrisch zkh; smartengeld € 15.000,00

Rb Gelderland 050815 whiplash en psychische klachten biodynamische boer gevolg ongeval; schade door herstructering van voor ongeval nauwelijks renderend bedrijf;
- gelet op aandeel beide partijen in onderhandelingstraject geen secundaire victimisatie;
- gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, financiële problemen zelfstandige leidend tot opname in psychiatrisch zkh; smartengeld € 15.000,00

vervolg op: rb-gelderland-260214-whiplash-biodynamische-boer-geen-overeenstemming-mbt-uitgangspunten-berekening-vav-verzoeken-niet-geschikt-voor-deelgeschil

Smartengeld

5.21.7.
De rechtbank stelt voorop dat de hoogte van immateriële schadevergoeding of smartengeld (ex artikel 6:106 lid 1 BW) naar billijkheid moet worden vastgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de benadeelde. Bij de beoordeling van de hoogte van dit bedrag neemt de rechtbank mede in aanmerking de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend – daaronder begrepen de maximaal toegekende bedragen – alsmede de sinds de betreffende uitspraken opgetreden geldontwaarding.
Voor [eiser] is de impact van het ongeval in zijn beleving heel groot geweest. Weliswaar is hij door de mechanisatie van de boerderij in staat gesteld om zijn beroep uit te blijven oefenen, maar niet met de handarbeid waaraan hij voorkeur gaf. Ook het werken op het loonwerkbedrijf heeft hij moeten staken. Daarnaast ervaart [eiser] klachten als gevolg van het ongeval. De gewijzigde bedrijfsopzet, die hoe dan ook zou moeten plaatsvinden, is gepaard gegaan met te hoge investeringen en een surseance van betaling. Mede door de benarde financiële situatie is [eiser] opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Al deze factoren tezamen rechtvaardigen een bedrag van € 15.000,00.

ECLI:NL:RBGEL:2015:5217