Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Amsterdam 110913 smartengeld bij mishandeling gebroken enkel € 2.000,00

Rb Amsterdam 110913 enkelbreuk na vechtpartij; gedaagde dient uitlokking door eiser te bewijzen;
- ontbreken verplichte verzekering ziektekosten doet niet af aan vergoedingsverplichting gedaagde;
- smartengeld bij mishandeling gebroken enkel € 2.000,00

3.5.
Verder wordt reeds nu geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] immateriële schade heeft geleden. Blijkens de overgelegde medische stukken is [eiser] driemaal aan zijn enkel geopereerd, heeft hij vier maanden met gips rondgelopen en vijf maanden moeten revalideren, als gevolg waarvan hij ook in zijn werkzaamheden werd beperkt. De hoogte van die schade wordt met inachtneming van de meest recente versie van de ANWB Smartengeldgids 2012 bepaald op € 2.000,--.

3.6.
Ook wordt reeds nu geoordeeld dat enige mate van eigen schuld van [eiser] zal worden aangenomen, omdat ook [eiser] door de politierechter wegens mishandeling van [gedaagde] is veroordeeld. De omstandigheid dat er geen straf- of maatregel jegens [eiser] is opgelegd, betekent niet dat [eiser] geen schuld heeft aan het incident, dan zou hij immers moeten zijn vrijgesproken, maar duidt er veeleer op dat met het hem overkomen letsel rekening is gehouden.

3.7.
In afwachting van de bewijslevering zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.ECLI:NL:RBAMS:2013:6689

Deze website maakt gebruik van cookies