Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 020713 whiplash bromfietser; smartengeld € 18.000,00

Hof 's-Hertogenbosch 020713 ongeval bromfietser; causaal verband whiplash aangenomen;
- geen eigen schuld vanwege te hoge snelheid; 
- pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar;

- zelfwerkzaamheid ogv richtlijn Letselschaderaad € 700,00 per jaar;
- smartengeld € 18.000,00 
- geen verrekening uitkering ongevallenverzekering;

- toewijzing voorbehoud mbt wijziging in de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid

smartengeld

7.10.1.
De rechtbank heeft ter zake smartengeld het door [geïntimeerde] gevorderde bedrag van € 18.000,-- toegewezen op grond van de overweging dat [geïntimeerde] op relatief jonge leeftijd door het ongeval blijvend en volledig arbeidsongeschikt is geworden, waardoor hij niet langer kan deelnemen aan de arbeidsmarkt, en dat de ingrijpende gevolgen voor het persoonlijk, sociaal en psychisch functioneren van [geïntimeerde] de kwaliteit van zijn leven zodanig hebben beïnvloed dat het gevorderde bedrag dient te worden toegewezen.
7.10.2.
London heeft dit alleen bestreden met de stelling dat [geïntimeerde] door het ongeval geen lichamelijke en/of psychische beperkingen ondervindt.
Die stelling is, zoals in r.o. 7.4.1 t/m 7.4.3 is overwogen, niet juist. Nu geen andere bezwaren door London zijn aangevoerd wordt haar 15e grief verworpen.

ECLI:NL:GHSHE:2013:2726

Deze website maakt gebruik van cookies