Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch, 201205 juridisch adviseur dient onvermogenden te wijzen op mogelijkheden toevoeging

Hof ‘s Hertogenbosch, 20-12-2005: Samenvatting Rechtspraak.nl: Nu [appellant] zich destijds nadrukkelijk en professioneel als juridisch adviseur profileerde, en in die hoedanigheid de onderhavige overeenkomsten met [geïntimeerden] is aangegaan, mocht van hem worden verwacht dat hij redelijk bekwaam en redelijk handelend jegens en ten behoeve van [geïntimeerden] optrad. Zulks brengt mee dat van [appellant] als juridisch adviseur mocht worden verwacht - mede in aanmerking genomen het in appel vaststaande feit dat [appellant] wist dat [geïntimeerden] onvermogend waren - dat hij [geïntimeerden] zou wijzen op c.q. met hen zou spreken over de mogelijkheid van het aanvragen van een toevoeging in verband met de ten name van hen te voeren procedures. LJNAV2133

Deze website maakt gebruik van cookies