Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 070406 Meuffels-CA-LA, een vordering verjaart na 5 jaar

Hoge Raad 07/04/2006 (conclusie Spier)
De klacht is gegrond. De stelling van [eiseres] kan niet anders worden begrepen dan als inhoudend dat [verweerder] ten tijde van het doen uitgaan van de aansprakelijkstelling bij brief van 13 juni 1994 beschikte over zodanige gegevens dat de termijn van verjaring van zijn eventuele vordering op [eiseres] een aanvang had genomen: hij was toen in staat om [eiseres] aansprakelijk te stellen, de verjaring te stuiten en (ook) om daadwerkelijk een eventuele vordering tegen [eiseres] in te stellen. 
LJNAV4316 ZIe voor een eerdere uitspraak m.b.t. dit ongeval: Hoge Raad 9-11-2001: LJNZC3677 VR 2003/45 (Meuffels-CA-LA)