Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zwolle 181109 Rb kan ass. niet volgen in betoog dat voorschotten van belang zijn bij beoordeling fiscale component

Rb Zwolle 181109 Rb kan ass. niet volgen in betoog dat voorschotten van belang zijn bij beoordeling fiscale component
2.3.  Het tweede onderdeel van de berekening dat door Achmea is betwist, bestaat uit de berekening van de fiscale component. De kritiek van Achmea bestond eruit dat [A.] de fiscale component heeft begroot met de aanname dat op 1 januari 2009 het volledige berekende verlies aan arbeidsvermogen (EUR 377.666,86) door Achmea aan [eiseres] wordt betaald, terwijl een groot deel van deze schade reeds door Achmea was vergoed.

2.3.1.  [eiseres] heeft bij akte aangevoerd dat voorschotbetalingen geen invloed dienen te hebben op de berekening van de fiscale component. Zij heeft ter ondersteuning van haar stellingen verwezen naar de uitvoerige reactie van [A.] van 27 mei 2009. Hierin heeft [A.] - op pagina 4 in de één na laatste alinea - uiteengezet dat de fiscale component is berekend over de toekomstige schade (vanaf kapitalisatiedatum 1 januari 2009). Hij heeft daarbij verwezen naar pagina 69 van de schadeberekening waarin is aangegeven welk kapitaal in een jaar uitstaat, wat de vrijstelling is en welk bedrag per jaar de vermogenrendementsheffing is (kolom: Bel./premie).

2.3.2.  Achmea heeft in reactie daarop aangevoerd dat [eiseres] niet heeft weersproken dat de fiscale component is berekend aan de hand van de verschenen schade en de contante waarde van de toekomstige schade. Doordat Achmea een groot deel van de schade reeds heeft vergoed is, naar zij heeft gesteld, de fiscale schade berekend over een te hoog bedrag.

2.3.3.  De rechtbank kan Achmea hierin niet volgen. Zoals hiervoor is weergegeven heeft [A.] uitdrukkelijk en gemotiveerd betoogd dat de fiscale schade is berekend over het bedrag aan toekomstige schade, dat wil zeggen de schade die is ontstaan en zal ontstaan vanaf 1 januari 2009 (EUR 265.682,69). Nu deze uiteenzetting door Achmea niet inhoudelijk is betwist, dient hiervan in rechte te worden uitgegaan. Het voorgaande leidt ertoe dat eventuele voorschotbetalingen geen invloed hebben op de hoogte van de fiscale component. De voorschotbetalingen zijn immers gedaan ter vergoeding van verschenen schade. Het verweer van Achmea faalt, zodat dienaangaande aan de door [eiseres] overgelegde schadeberekening zal worden vastgehouden.
LJN BL8541